EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EW BMV

EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của EDWARDS LIFESCIENCES CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EW là 1.363T. EPS TTM của công ty là 27.93, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 76.82. Ngày thu nhập tiếp theo EDWARDS LIFESCIENCES CORP là July 29, ước tính là 11.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền