FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO
FRC BMV

FRC
FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FRC là 694.812B. EPS TTM của công ty là 139.80, lợi tức cổ tức là 0.44%, và P/E là 28.22. Ngày thu nhập tiếp theo FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO là 20 Tháng 10, ước tính là 36.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền