HARLEY DAVIDSON
HOG BMV

HOG
HARLEY DAVIDSON BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HARLEY DAVIDSON với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HOG là 120.909B. EPS TTM của công ty là 63.44, lợi tức cổ tức là 1.51%, và P/E là 14.34. Ngày thu nhập tiếp theo HARLEY DAVIDSON là 20 Tháng 10, ước tính là 14.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền