CHINA LIFE INSURANCE CO
LFC/N BMV

LFC/N
CHINA LIFE INSURANCE CO BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHINA LIFE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của LFC/N là 2.04T. EPS TTM của công ty là 33.10, lợi tức cổ tức là 5.11%, và P/E là 5.24. Ngày thu nhập tiếp theo CHINA LIFE INSURANCE CO là 27 Tháng 8, ước tính là 8.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền