MARQETA INC

MQ BMV
MQ
MARQETA INC BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MQ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MARQETA INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MQ là 81.615B MXN. Ngày thu nhập tiếp theo của MARQETA INC là 9 Tháng 11, ước tính là -1.96 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu