NINTENDO CO LTD
NTDOY/N BMV

NTDOY/N
NINTENDO CO LTD BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NINTENDO CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NTDOY/N là 1.305T. EPS TTM của công ty là 746.69, lợi tức cổ tức là 2.67%, và P/E là 15.08. Ngày thu nhập tiếp theo NINTENDO CO LTD là Aug 06, ước tính là 130.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền