GRUPO TELEVISA SAB

TLEVISA/CPO BMV
TLEVISA/CPO
GRUPO TELEVISA SAB BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TLEVISA/CPO

Tóm tắt tài chính của GRUPO TELEVISA SAB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TLEVISA/CPO là 95.907B MXN. EPS TTM của công ty là 1.70 MXN, tỷ suất cổ tức là 1.02% và P/E là 19.88. Ngày thu nhập tiếp theo của GRUPO TELEVISA SAB là 11 Tháng 7, ước tính là 0.56 MXN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu