TRAVELERS COMPANIES INC

TRV BMV
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TRV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TRAVELERS COMPANIES INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TRV là 732.295B MXN. EPS TTM của công ty là 293.74 MXN, tỷ suất cổ tức là 2.46% và P/E là 11.39. Ngày thu nhập tiếp theo của TRAVELERS COMPANIES INC là 19 Tháng 10, ước tính là 47.36 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu