BRUNEIAN DOLLAR / U.S. DOLLAR BNDUSD

BNDUSD IDC
BNDUSD
BRUNEIAN DOLLAR / U.S. DOLLAR IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

BNDUSD Biểu đồ

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD Bắt đầu giao dịch