ASIAN ENERGY SERVICES LTD
ASIANENE BSE

ASIANENE
ASIAN ENERGY SERVICES LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASIANENE financial statements

Tóm tắt tài chính của ASIAN ENERGY SERVICES LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ASIANENE là 5.73B. EPS TTM của công ty là 5.99, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 25.16.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền