BEEKAY STEEL INDUSTRIES LTD

BEEKAY BSE
BEEKAY
BEEKAY STEEL INDUSTRIES LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BEEKAY financial statements

Tóm tắt tài chính của BEEKAY STEEL INDUSTRIES LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BEEKAY là 7.157B. EPS TTM của công ty là 66.22, lợi tức cổ tức là 0.27%, và P/E là 5.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền