BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD

BHARATAGRI BSE
BHARATAGRI
BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BHARATAGRI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BHARATAGRI là 1.016B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền