BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHARATAGRI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD. 292.33M INR, và năm trước đó — 230.15M INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia