BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD

BHARATAGRI BSE
BHARATAGRI
BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD BSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BHARATAGRI

Tóm tắt tài chính của BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BHARATAGRI là 2.484B INR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu