DHRUV CONSULTANCY SERVICES LIM
DHRUV BSE

DHRUV
DHRUV CONSULTANCY SERVICES LIM BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DHRUV financial statements

Tóm tắt tài chính của DHRUV CONSULTANCY SERVICES LIM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DHRUV là 428.88M. EPS TTM của công ty là 1.85, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 16.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền