INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD

IBULHSGFIN BSE
IBULHSGFIN
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IBULHSGFIN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IBULHSGFIN là 109.85B. EPS TTM của công ty là 27.54, lợi tức cổ tức là 12.63%, và P/E là 8.58. Ngày thu nhập tiếp theo INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD là 26 Tháng 10, ước tính là 8.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền