INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD

IBULHSGFIN BSE
IBULHSGFIN
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD BSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính IBULHSGFIN

Tóm tắt tài chính của INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IBULHSGFIN là 53.738B INR. EPS TTM của công ty là 25.76 INR, tỷ suất cổ tức là 26.33% và P/E là 4.44. Ngày thu nhập tiếp theo của INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD là 25 Tháng 7, ước tính là 7.71 INR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu