MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI

MARUTI BSE
MARUTI
MARUTI SUZUKI INDIA LTD BSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MARUTI Biểu đồ

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Khách hàng Lâu năm
Công nghiệp: Xe cơ giới
Maruti Suzuki India Limited là một doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư. Công ty này tham gia vào việc sản xuất, mua bán xe cơ giới, linh kiện và phụ tùng (ô tô). Các hoạt động khác của Công ty bao gồm kinh doanh xe hơi sở hữu trước, quản lý đội xe và cho vay mua xe ô tô. Các phân khúc địa lý bao gồm phân khúc trong nước, bao gồm doanh thu bán hàng từ khách hàng ở Ấn Độ, và phân khúc ở nước ngoài, bao gồm doanh thu bán hàng từ các khách hàng ngoài Ấn Độ. Danh mục sản phẩm của Công ty bao gồm các mẫu xe hơi Alto 800, Alto K10, Wagon R, Celerio, Ritz, Swift, DZire, Ertiga, Omni, Eeco, Gypsy và Ciaz. Các dịch vụ cung cấp khác bao gồm Tài chính Maruti, Giá trị Thực, Phụ tùng Ô tô chính hãng Maruti, Phụ kiện Chính hãng Maruti, Thẻ Tự động Maruti Suzuki và Trường dạy Lái xe Maruti. Hiện tại công ty có khoảng năm nhà máy, đặt ở đường Palam Gurgaon, Gurgaon, Haryana, và Manesar Industrial Town, Gurgaon, Haryana, với công suất lắp đặt trên 1,5 triệu xe / năm.