PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIM

PRIVISCL BSE
PRIVISCL
PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIM BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PRIVISCL financial statements

Tóm tắt tài chính của PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PRIVISCL là 70.883B. EPS TTM của công ty là 31.98, lợi tức cổ tức là 0.11%, và P/E là 57.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền