RALLIS INDIA LTD
RALLIS BSE

RALLIS
RALLIS INDIA LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của RALLIS INDIA LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RALLIS là 56.736B. EPS TTM của công ty là 11.26, lợi tức cổ tức là 1.03%, và P/E là 26.02.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền