BSV

BSVUSDBITFINEX
BSVUSD
BSVBITFINEX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

BSV Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà BSV được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử BSV trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBSV dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
BSVUSDTBitcoin SV / Tether OmniHITBTC41.7267−1.56%1.305M−27.44%42.651441.690613.685K
Bán
BSVBTCBitcoin SV / BitcoinHITBTC0.002460−0.81%327.52K−31.94%0.0024870.0024563.383K
Mua
BSVKRWBitcoin SV / KRWUPBIT56230.0−0.72%298.425K−64.41%56980.056000.02.153K
Bán
BSVUSDTBitcoin SV / Tether USDHUOBI41.9152−0.12%233.367K23.44%42.799941.74134.585K
Theo dõi
BSVBTCBitcoin SV / BitcoinBITTREX0.00246353−0.11%157.82K160.14%0.002483340.002430581.097K
Mua
BSVBTCBitcoin SV / BitcoinHUOBI0.002472−0.56%72.961K−21.30%0.0025120.0024641.363K
Mua
BSVUSDBitcoin SV / US DollarBITTREX41.630−1.23%60.012K−11.53%42.31841.500410
Bán
BSVUSDTBitcoin SV / TetherBITTREX41.47670000−2.05%49.512K272.33%42.3058062141.47670000305
Bán
BSVUSDTBITCOIN SV / TETHERCOINEX41.82−1.27%14.018K−17.26%42.6041.7563
Bán
BSVEURBitcoin SV / EuroBITTREX40.000000000.00%7.313K2413.68%40.0000000040.0000000082
Bán
BSVBTCBITCOIN SV / BITCOINCOINEX0.00246254−0.95%5.471K14.05%0.002497570.0024624045
Mua
BSVUSDCBITCOIN SV / USD COINCOINEX41.80−1.76%4.877K9.32%42.7541.5740
Bán
BSVBCHBITCOIN SV / BITCOIN CASHCOINEX0.37636620−0.41%4.517K−29.44%0.381197220.3756209539
Theo dõi
BSVETHBitcoin SV / EthereumBITTREX0.033930892.06%1.502K190.65%0.034656510.0329321526
Mua
BSVBTCBitcoin SV / BTCUPBIT0.002428040−1.86%536103.27%0.0024741500.00242804013
Mua
BCHSVUSDTBitcoin SV / Tether USDPOLONIEX42.42−0.66%456−16.41%42.4742.428
Theo dõi
BSVUSDCBitcoin SV / USD CoinHUOBI42.15982.06%40100.26%42.159841.56593
Bán
BCHSVBTCBitcoin SV / BitcoinPOLONIEX0.002453−1.01%25235.37%0.0024540.0024530
Mua
BCHSVUSDCBitcoin SV / USD CoinPOLONIEX40.01−6.95%8−76.34%40.0140.010
Bán
BSVUSDTBITCOIN SV / TETHERWOONETWORK41.7074−1.57%42.584441.687410.182K
Bán
BSVUSDTBitcoin SV / TetherASCENDEX41.79−1.51%42.5941.7318.341K
Theo dõi
BSVUSDTBITCOIN SV / TETHERBINGX41.8595−0.25%42.755941.738663.216K
Theo dõi