Bitcoin / Euro

BTCEURCOINBASE
BTCEUR
Bitcoin / EuroCOINBASE
 
Không có giao dịch

Bitcoin / Euro Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Bitcoin / Euro được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bitcoin / Euro trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBTCEUR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
BTCEURBitcoin / EuroBINANCE21356.550.60%43.863M−3.48%21391.1421210.00374
Mua
BTCEURBitcoin / EuroKRAKEN21364.30.66%20.553M−7.67%21388.721204.2150
Mua
BTCEURBitcoin / EuroBITSTAMP21347.000.68%8.74M−26.89%21380.0021197.0045
Mua
BTCEURBitcoin / EuroCOINBASE21353.020.66%4.047M−41.93%21392.3421203.0139
Mua
BTCEURBitcoin / EuroBITPANDAPRO21350.200.66%1.7M44.27%21382.7621209.7611
Mua
BTCEURBitcoin / EuroEXMO21520.750.73%772.112K−2.25%21699.3221198.6212
Mua
BTCEURBitcoin / EuroBITGET21372.300.72%437.315K9.96%21401.1421199.686
Mua
BTCEURBitcoin / EuroBITFINEX21365.00.66%418.857K−92.30%21398.021203.04
Mua
BTCEURBitcoin / EuroBITTREX21427.001000000.79%392.55K158.87%21433.3990000021258.465000002
Mua
BTCEURBitcoin / EuroTHEROCKTRADING22191.53−0.48%214.978K57.89%22389.0021968.393
Mua
BTCEURBitcoin / EuroWHITEBIT21364.360.72%201.392K2.35%21389.3321201.562
Mua
BTCEURBitcoin / EuroGEMINI21419.2100000.74%136.469K153.64%21434.24000021252.8700001
Mua
BTCEURBitcoin / EuroCEXIO21342.900.22%76.622K568.44%21596.2021342.900
Mua
BTCEURBitcoin / EuroHUOBI21850.530.61%506−78.21%21885.4421794.980
Mua