Bitcoin BTCUSD

BTCUSD OANDA
BTCUSD
Bitcoin OANDA
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Gần đây
Tổng thời gian

Hồ sơ

Bitcoin là tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, đại diện cho một phần lớn thị phần của thị trường tiền điện tử. Đây là đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên và như vậy, vẫn là loại tiền điện tử nổi tiếng và được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Bitcoin ra đời và kéo theo sự ra đời của tất cả các đồng tiền khác. Sự ra đời của Bitcoin là nguồn gốc cho một loại tài sản hoàn toàn mới và là một bước tiến lớn so với các hình thức kiểm soát tập trung. Ngày nay, nhiều người ủng hộ tin rằng Bitcoin sẽ là tương lai không thể tránh khỏi cho toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, mặc dù điều này - tất nhiên - vẫn còn phải xem xét.

Các Mã liên quan

Bitcoin / Euro
 
   
Bitcoin / Japanese Yen
 
   
Ethereum / Bitcoin
 
   
XRP/Bitcoin
 
   
Bitcoin / British Pound
 
   
Hợp đồng tương lai Bitcoin
 
   
Bitcoin / Australian Dollar