Bitcoin / Đô la

BTCUSD BITSTAMP
BTCUSD
Bitcoin / Đô la BITSTAMP
 

Bitcoin / Đô la Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà BTCUSD được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bitcoin / Đô la trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBTCUSD dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
TRADESTATION
61080.29-0.81%-497.9362351.5560157.77Mua
BYBIT
61130.000.35%211.5061200.0060550.00190.982MMua
FTX
61067.000.34%204.0061152.0060472.0029.729MMua
CAPITALCOM
60953.90-2.37%-1480.0062301.2560094.35566.893KMua
CURRENCYCOMLEV
61051.95-2.32%-1448.0062390.7060150.70213.285KMua
COINBASE
61077.000.35%215.4161170.1160498.00567Mua
BITFINEX
61050.000.30%182.0061150.0060501.00217Mua
OKCOIN
61053.050.18%110.5961240.7260146.9959Mua
BITSTAMP
61072.020.33%201.7661173.3260467.6534Mua
GEMINI
61067.180.33%202.4361160.0460503.7331Mua
EXMO
61358.880.32%196.5961426.9260800.007Mua
BITTREX
61083.330.38%231.8961133.6660500.007Mua
CEXIO
60983.700.13%76.9061077.8060534.606Mua
Tải thêm