AAGES SA

AAGBVB
AAG
AAGES SABVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AAG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AAGES SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AAG là 33.961M RON. EPS TTM của công ty là 0.69 RON, tỷ suất cổ tức là 5.85% và P/E là 4.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu