EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ETB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ETB là 411.864B COP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬