ALMACENES EXITO S.A

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EXITO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALMACENES EXITO S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EXITO là 5.371T COP. EPS TTM của công ty là 73.91 COP, tỷ suất cổ tức là 4.05% và P/E là 55.99. Ngày thu nhập tiếp theo của ALMACENES EXITO S.A là 2 Tháng 5, ước tính là 70.65 COP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu