ORGANIZACION TERPEL S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TERPEL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ORGANIZACION TERPEL S.A

Tổng tài sản của TERPEL trong Q4 22 là 10.24T COP, tăng 6.62% so với kỳ trướcQ3 22. Và tổng nợ phải trả tăng 6.95% trong Q4 22 tới 7.23T COP.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: COP
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu