ALICORP SAA

ALICORC1 BVL
ALICORC1
ALICORP SAA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ALICORC1

Tóm tắt tài chính của ALICORP SAA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALICORC1 là 4.178B PEN. Ngày thu nhập tiếp theo của ALICORP SAA là 2 Tháng 8, ước tính là 0.14 PEN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu