CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA

CORAREC1 BVL
CORAREC1
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CORAREC1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CORAREC1 là 1.95B PEN. EPS TTM của công ty là 0.50 PEN, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 3.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu