EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO

HIDRA2C1 BVL
HIDRA2C1
EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HIDRA2C1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HIDRA2C1 là 1.049B PEN. EPS TTM của công ty là 0.15 PEN, tỷ suất cổ tức là 9.66% và P/E là 9.41.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu