CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA

MOROCOI1 BVL
MOROCOI1
CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MOROCOI1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MOROCOI1 là 160.324M PEN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu