OATLY GROUP AB NAMN-AKT.(SPON.ADS)/1 O.N

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9ZX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của OATLY GROUP AB NAMN-AKT.(SPON.ADS)/1 O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9ZX là 1.297B CHF. Ngày thu nhập tiếp theo của OATLY GROUP AB NAMN-AKT.(SPON.ADS)/1 O.N là 3 Tháng 5, ước tính là -0.12 CHF.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬