GIVAUDAN-REG NAMENS-AKTIEN SF 10

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GIN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GIVAUDAN-REG NAMENS-AKTIEN SF 10 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GIN là 26.89B CHF. EPS TTM của công ty là 92.83 CHF, tỷ suất cổ tức là 2.28% và P/E là 31.34. Ngày thu nhập tiếp theo của GIVAUDAN-REG NAMENS-AKTIEN SF 10 là 20 Tháng 7, ước tính là 43.73 CHF.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬