CANADIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR
CADAUD IDC

CADAUD
CANADIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CADAUD Biểu đồ Ngoại hối