Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF FXCM

CADCHF
Canadian Dollar/Swiss Franc FXCM
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

dự báo CADCHF

Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
8
1
2
...
8