CANADIAN DOLLAR / KAZAKHSTANI TENGE

CADKZT IDC
CADKZT
CANADIAN DOLLAR / KAZAKHSTANI TENGE IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CADKZT Biểu đồ Ngoại hối