Đô la Canada / Đô la Mỹ

CADUSD IDC
CADUSD
Đô la Canada / Đô la Mỹ IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức cập nhật