Meta Platforms Inc FB

FB CAPITALCOM
FB
Meta Platforms Inc CAPITALCOM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FB Biểu đồ Chứng khoán

Giao dịch FB với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Meta Platforms, Inc, (trước đây gọi là Facebook, Inc) hoạt động như một công ty công nghệ xã hội toàn cầu. Công ty tham gia vào việc phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội cũng như các sản phẩm thực tế ảo và thực tế tăng cường cho phép người dùng kết nối thông qua thiết bị di động, máy tính cá nhân và các nền tảng khác. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc. Phân khúc Gia đình ứng dụng (FOA) bao gồm Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp và các dịch vụ khác và phân khúc Phòng thí nghiệm thực tế (RL), bao gồm phần cứng, phần mềm và nội dung tiêu dùng liên quan đến thực tế ảo tăng cường. Công ty được thành lập bởi Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris R. Hughes, Andrew McCollum và Eduardo P. Saverin vào ngày 4 tháng 2 năm 2004 và có trụ sở chính tại Menlo Park, CA.