Crude Oil OIL_CRUDE

OIL_CRUDE CAPITALCOM
OIL_CRUDE
Crude Oil CAPITALCOM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

OIL_CRUDE Biểu đồ

Giao dịch OIL_CRUDE với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản