Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm

ZN1!CBOT
ZN1!
Hợp đồng tương lai T-Note 10 nămCBOT
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật ZN1!

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.