SWISS FRANC / BRITISH POUND
CHFGBP IDC

CHFGBP
SWISS FRANC / BRITISH POUND IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

CHFGBP Biểu đồ Ngoại hối