SWISS FRANC / NEW ZEALAND DOLLAR
CHFNZD IDC

CHFNZD
SWISS FRANC / NEW ZEALAND DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CHFNZD Biểu đồ Ngoại hối