SWISS FRANC / NEW ZEALAND DOLLAR

CHFNZD IDC
CHFNZD
SWISS FRANC / NEW ZEALAND DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo CHFNZD