CHR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
104.832MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
136.6MUSD
Khối lượng giao dịch
4.275MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0546
Cao nhất mọi thời điểm
0.2969USD
Nguồn cung lưu hành
767.434M
Nguồn cung tối đa
1B
Tổng nguồn cung
767.434M

Giới thiệu về CHR

Danh mục
Công cụ phát triển
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh