CHZ / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch CHZ / Bitcoin

Các thị trường nơi mà CHZ / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử CHZ / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCHZBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
CHZBTCChiliz / BitcoinBINANCE0.00000185−4.64%262.055K+123.71%0.000001950.000001803.397M
Bán Mạnh
CHZBTCChiliz/BitcoinOKX0.000001850−4.50%70.865K+728.99%0.0000019400.000001800833.101K
Bán Mạnh
CHZBTCChiliz / BitcoinWHITEBIT0.00000185−4.15%16.436K+217.49%0.000001940.00000181213.23K
Bán Mạnh
CHZBTCCHZ / BitcoinBITFINEX0.00000185−4.64%13.977K+12.76%0.000001930.00000180196.264K
Bán Mạnh
CHZBTCChiliz / BitcoinHITBTC0.0000018600−3.67%13.956K+214.95%0.00000193000.0000018000189.557K
Bán Mạnh
CHZBTCCHILIZ / BITCOINCOINEX0.0000018400−5.15%6.979K−12.94%0.00000196000.000001810086.15K
Bán Mạnh
CHZBTCChiliz / BTCUPBIT0.000001820−6.67%5.339K+37.87%0.0000019100.00000182051.12K
Bán Mạnh
CHZBTCChiliz / BitcoinKUCOIN0.0000018400−4.62%3.909K+193.96%0.00000195000.000001800051.168K
Bán Mạnh