NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (SEP 2022)
6NU2022 CME

6NU2022
NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (SEP 2022) CME
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

6NU2022 Biểu đồ Hợp đồng Tương lai