CHINESE RENMINBI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
RMB1! CME

RMB1!
CHINESE RENMINBI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

RMB1! Biểu đồ Hợp đồng Tương lai