CHINESE YUAN / AUSTRALIAN DOLLAR

CNYAUD IDC
CNYAUD
CHINESE YUAN / AUSTRALIAN DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CNYAUD Biểu đồ Ngoại hối