CHINESE YUAN / NEW ZEALAND DOLLAR
CNYNZD IDC

CNYNZD
CHINESE YUAN / NEW ZEALAND DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CNYNZD Biểu đồ Ngoại hối